Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2019/2020

25.4.2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Sviny 13, Velké Meziříčí 594 01

Tel: 566 521 516, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

 

 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2019/2020

 

obor vzdělání: Praktická škola jednoletá

kód oboru: 78-62-C/01

 

Registr. číslo

Rozhodnutí

01PSJ/2019

přijat

02PSJ/2019

přijat

03PSJ/2019

přijat

04PSJ/2019

přijat

 

obor vzdělání: Praktická škola dvouletá

kód oboru: 78-62-C/02

 

Registr. číslo

Rozhodnutí

01PSD/2019

přijat

 

obor vzdělání: Textilní a oděvní výroba, ŠVP: Tkalcovské práce

kód oboru: 31-57-E/01

 

Registr. číslo

Rozhodnutí

01TP/2019

přijat

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60g, odst. 7 školského zákona ( zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění)

     Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty (10 prac. dnů) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

V Březejci dne 25. 4. 2019                                              Mgr. Vladana Jančíková, řed. školy

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516