Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

13.5.2019

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

Ředitelka školy podle § 60f  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

 

Praktická škola dvouletá, kód oboru: 78-62-C/02

 

  • Počet volných míst - 2

 

  • Termín odevzdání přihlášek: Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku řediteli školy do 31. 5. 2019 společně s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

 

  • Přijímací zkouška se nekoná.

 

 

  • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn od 10. června 2019 nejméně po dobu 15 dnů v prostorách školy na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy http://www.skoly-brezejc.cz/. Uchazeči budou zveřejněni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno ředitelkou školy a bude jim sděleno písemně dopisem společně s informací o nekonání přijímací zkoušky.

 

 

 

Ve Velkém Meziříčí dne 13. 5. 2019

                                                                                        Mgr. Vladana Jančíková

                                                                                               ředitelka školy

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516