Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

 

Plán akcí na školní rok 2018/2019

 září
 • společné zahájení školního roku
 
 • prezentace školy a návštěva Dne zdraví ve Velkém Meziříčí
 
 • "Mami, tati, já chci zvířátko" - program SEV Baliny
 
 • Pohádka O princi z knížky - Dřevěné divadlo J.Hrubce
 říjen 
 • zahájení činnosti kroužků
 
 • týden zdravých svačinek ke Světovému dni výživy
 listopad
 • třídní schůzky pro rodiče
 prosinec  
 • Mikulášská besídka
 
 • výroba vánočních přání
 
 • pečeme na Vánoce
 leden
 • vycházka ke krmelci, péče o ptactvo v zimě

 
 • třídní programy k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka

 
 • příprava výrobků do tomboly - Charitativní ples
 únor
 • valentýnská pošta

 
 • zimní radovánky na sněhu
 
 • příprava výrobků do tomboly - Charitativní ples
 
 • nácvik vystoupení na Charitativní ples
 březen
 • Velikonoční výstava Svazu žen ve VM - stánek školy

 
 • Charitativní ples - vystoupení žáků školy
 
 • „Ukliďme svět" - úklid žáků ve třídách

 duben
 •  akce "Čistá Vysočina"
 
 •  jarní výstava prací žáků s ochutnávkou pokrmů zdravé výživy
 

 květen

 •  

 
 
 červen
 •  

 
 

 

Průběžné a dlouhodobé aktivity školy

- zájmové útvary
 •  pejskohraní        
                   
 •  kroužek výtvarně- keramický
 
 •  pohybové aktivity
- Zdravý krámek
- třídění odpadů
- sběr hliníkových fólií (spolupráce s Centrem Kociánka, pracoviště Březejc)

 

Moderní formy výuky SŠ Březejc

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005678

 

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 229.936,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

 

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

 

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Čtenářská gramotnost

 

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Matematická gramotnost

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - ICT

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - ICT

 

Tandemová výuka na SŠ

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516