Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Jakub Kozák

5.9.2017

Mgr. Jakub Kozák

psycholog

 

Absolvent pětiletého jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Absolvent dvouletého kurzu muzikoterapie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (PhDr. Marina Stejskalová, CSc.)

Dlouhodobý výcvikový program v psychoterapii (ČSAP Brno)

 

Další odborná příprava:

Kurz vývojová psychopatologie

Kurzy projektivních technik

Zážitková pedagogika I  a II

Výcvik v internetovém poradenství

Kurz seznamující s používáním testu SON - R 2,5-7 

Kurz administrátorů testu kognitivních schopností Woodcock-Johnson International Editions

Kurz seznamující s užíváním testu IDS

Proškolení v užívání metody ACFS - dynamická diagnostika kognitivních funkcí u dětí

 

Nabídka služeb psychologické péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posouzení školní zralosti u předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, návrh na odklad školní docházky
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při nastavení podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ, SŠ
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s pedagogy, rodiči, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická podpora školám
 • spolupráce s pedagogy při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství v oblasti řešení výchovných problémů
 • psychologické vedení (nácvik sociálních dovedností, relaxační techniky)
 • individuální vedení předškolních dětí se zaměřením na všestranný rozvoj předškolních dovedností
 • krizová intervence
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • zpracování odborných zpráv z vyšetření a doporučení
 • zpracování vyjádření pro odborné lékaře
 • vedení dokumentace související s činností centra
 • doporučování odborné literatury, pomůcek
 • vedení stážistů
 • lektorská činnost - pro rodiče a pedagogické pracovníky
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516