Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Mgr. Kateřina Dvořáková

5.9.2017

Mgr. et Mgr. Kateřina Dvořáková

psycholožka

 

Absolventka pětiletého jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Absolventka bakalářského a následně magisterského studijního programu Sociální politika a sociální práce na Univerzitě v Hradci Králové. 

 

Další odborná příprava:

Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně

Základy krizové intervence tváří v tvář

Kids´skills - přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou

Edukativní rodičovská terapie, adleriánský přístup

Speciální techniky v práci s nezletilými dětmi žijící v prostředí násilí a v práci s jejich rodiči

Sociálně psychologický výcvik

 

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízení

Kurz - diagnostika inteligence u dětí

Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center

Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7

The Intelligence and development Scales (IDS)

Výcvik v práci s WISC-III

Vzdělávací aplikace testu WISC-III

 

Nabídka služeb psychologické péče:

 • depistáž osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • psychologická diagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posouzení školní zralosti u předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, návrh na odklad školní docházky
 • poradenství při zařazování dětí do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při nastavení podpůrných opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ, SŠ
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s pedagogy, rodiči, ostatními odbornými pracovníky
 • metodická podpora školám
 • spolupráce s pedagogy při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství v oblasti řešení výchovných problémů
 • psychologické vedení (nácvik sociálních dovedností, relaxační techniky)
 • individuální vedení předškolních dětí se zaměřením na všestranný rozvoj předškolních dovedností
 • krizová intervence
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními a jinými odborníky
 • zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště (PPP, SVP, odborní lékaři apod.)
 • zpracování odborných zpráv z vyšetření a doporučení
 • zpracování vyjádření pro odborné lékaře
 • vedení dokumentace související s činností centra
 • doporučování odborné literatury, pomůcek
 • vedení stážistů
 • lektorování seminářů, publikování odborných článků, recenzí
O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516