Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

EU peníze školám

5.8.2013

 

 

EU peníze školám

 

    Od školního roku 2012/2013 zahájila naše škola realizaci dvou projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK")

 

 

1. Oblast podpory 1.4 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, OP VK

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

 

2. Oblast podpory 1.5

Inovace výuky, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, OP VK

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a vzděláváním pedagogických pracovníků střední školy se zaměřením na rozvoj odborných kompetencí.

 

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

    V průběhu realizace projektu pro oblast podpory 1.4  (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3782) byly vytvořeny digitální vzdělávací materiály (DUM) pro tyto vzdělávací oblasti:

   -   Rozumová výchova (určeno pro ZŠ speciální) 

   -   Výtvarná výchova (určeno pro ZŠ speciální)

   -   Řečová výchova (určeno pro ZŠ speciální)

 

   V průběhu realizace projektu 1.5 Inovace výuky (reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.1064) byly vytvořeny digitální vzdělávací materiály (DUM) pro tyto vzdělávací oblasti:

   -   Člověk a příroda (určeno pro praktickou školu dvouletou) 

   -   Odborné vzdělávání - Technologie (určeno pro UO Tkalcovské práce)

   -   Odborné vzdělávání - Textilní materiály (určeno pro UO Tkalcovské práce)

   -   Estetické vzdělávání - Společenská výchova (určeno pro UO Tkalcovské práce) 

 

Pokud máte zájem o tyto učební materiály, napište si o zaslání na náš e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516