Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Školní projekt Ze tříd na přehlídkové molo

20.3.2017

Školní projekt „Ze tříd na přehlídkové molo"

 

     Tento projekt probíhal v rámci všech tříd středních škol v rozmezí půl roku. Žáci mohli uplatnit získané znalosti a dovednosti žáků při výrobě jednotlivých kusů oděvů, doplňků, bytových textilií apod., rozvíjet vlastní estetické cítění a dokonce i pohybovou fantazii.

     Výsledky svého snažení pak předvedli na módní přehlídce v rámci 17. ročníku Charitativního plesu v JC ve Velkém Meziříčí, kde si své výrobky předvedli. Sami si vyzkoušeli, jaké to je pohybovat se ve světlech reflektorů a při tom uplatnit i naučenou choreografii. Vystoupení se jim velmi povedlo. K radosti všech sklidili zasloužený bouřlivý potlesk.

 

 

více fotek ve fotogalerii...

 

 

Školní projekt                                       

 

ZE TŘÍD NA PŘEHLÍDKOVÉ MOLO

 

 

Vypracovala

 

 

Jitka Fialová, Vlasta Vítková, Marie Karásková

 

 

Účastníci projektu

 

 

 • žáci učebního oboru Textilní a oděvní výroba (ŠVP tkalcovské práce) - v rámci hodin odborného výcviku
 • žáci Praktické školy dvouleté - ruční práce a výběrový předmět - tkalcovské práce
 • Jupiter club Velké Meziříčí, Mgr. Milan Dufek (ředitel) - moderátor

 

 

Předpokládaný časový nárok

 

září 2016 - březen 2017

 

 

Cíle projektu

 

 • uplatnit získané znalosti a dovednosti žáků při výrobě jednotlivých kusů oděvů, doplňků, bytových textilií apod.
 • rozvoj estetického cítění s mírným vedením ze strany vyučujících
 • rozvoj pohybových dovedností, prostorové orientace, pohybové paměti ...
 • vzájemná spolupráce mezi žáky
 • vlastní prezentace v rámci módní přehlídky na Charitativním plese
 • připravit žákům kladné prožitky

 

 

Rozvíjení klíčové kompetence

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence pracovní

 

 

Pomůcky

 

 

Materiál ke tkaní (příze)

Různé typy tkalcovských stavů

Krejčovské pomůcky, krejčovská příprava

Šicí stroj

CD

PC

 

 

Informační zdroje

Internet

Časopisy zaměřené na módu

Zkušenosti z tkalcovského kurzu,

Invence vyučujících

 

 

Mezipředmětové vztahy

 

 

Technologie

Vazby a rozbory tkanin

Ruční a strojové šití

Tělesná výchova

 

 

 

Výstup z projektu

 

Módní přehlídka na 17. ročníku Charitativního plesu

Záznam vystoupení (http://www.novinyvm.cz/,

http://www.zaostrenovm.cz/

Fotografická dokumentace

Žákovská portfolia

Webové stránky školy, FB stránky

 

 

Zpětná vazba

 

 

 • aktivní zapojení žáků do všech částí projektu
 • nadšení a radost z vydařené práce
 • viditelný spontánní prožitek žáků v průběhu projektu
 • kladné verbální hodnocení i ze strany rodičů, veřejnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516