Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Třídní projekt "Vánoce našich předků"

11.1.2008

TŘÍDNÍ PROJEKT - "VÁNOCE NAŠICH PŘEDKŮ"

     Projekt „Vánoce našich předků" se uskutečnil na zahájení Vánoční besídky dne 19.12.2007, kterou každoročně pořádá Dětské středisko Březejc. Tohoto projektu se zúčastnili všichni žáci 2.ročníku Praktické školy-dvouleté. Chtěli tak všem předvést, jak se Vánoce slavily v dřívějších dobách, jaké tradice a zvyky se dodržovaly.


Příprava tohoto projektu se prolínala mnoha vyučovacími předměty:
Český jazyk - zde se žáci snažili o samostatné vyhledávání informací v příslušné literatuře, tři žáci se zpaměti naučili báseň Frání Šrámka - Prosinec
Hudební výchova - jedna žákyně nacvičovala sólovou píseň Tichá noc a ostatní se učili zpívat známou koledu Narodil se Kristus pán za doprovodu kytary
Základy práce s počítačem - zde žáci samostatně vyhledávali informace na www stránkách
Příprava pokrmů - samostatné vyhledávání receptů tradičních vánočních pokrmů (vánočka, ovocná omáčka, staročeský Kuba), které následně v praktické části tohoto předmětu připravili.

 

     Žáci svým projektem „Vánoce našich předků" zahájili Vánoční besídku. Nejdříve byla přednesena báseň Prosinec a potom již následoval přehled veškerých zvyků od Adventu (Svatá Barbora,Mikuláš, Svatá Lucie) až do ukončení vánočních svátků. Ukázali všem zúčastněným typicky prostřený stůl ke štědrovečerní večeři, kde nesmělo chybět nic z toho co se na poli a zahradě urodilo. Seznámili ostatní posluchače s historií vánočního stromku, jmelí, proč se nohy stolu svazovaly provázkem, ukázali proč se krájí jablko, jak se lije olovo, házení pantoflem a mnoho dalších starých zvyků.
     V průběhu vystoupení zazněla píseň Tichá noc, kterou zazpívala jedna žákyně za doprovodu kytary. Na ukončení programu všichni společně zazpívali koledu Narodil se Kristus pán a všem rozdali kousek jmelí pro štěstí v příštím roce.
     Nakonec si všichni mohli ochutnat vánočku, ovocnou omáčku ze sušeného ovoce a oříšků, staročeského Kubu.

Projekt zpracovaly - Marie Navrátilová, Marie Doležalová

 

více fotek ...

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516