Plán akcí na školní rok 2021/2022

září

 • 1. 9. společné zahájení školního roku 
 • 6. 9. - prezentace školy na Dni zdraví ve Velkém Meziříčí

říjen

 • zahájení činnosti kroužků
 • týden zdravých svačinek ke Světovému dni výživy

listopad

 • třídní schůzky pro rodiče
 • vystoupení žáků školy na festivalu malých scénických forem "Setkání" v Brně

prosinec

 • výroba vánočních přání
 • pečeme na Vánoce
 • vánoční posezení u štědrovečerního stolu

leden

 • vycházka ke krmelci, péče o ptactvo v zimě
 • třídní programy k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka

únor

 • valentýnská pošta
 • zimní radovánky na sněhu

březen

 • „Ukliďme svět" - úklid žáků ve třídách

duben

 • akce "Čistá Vysočina"
 • jarní výstava prací žáků v prostorách školy
 • třídní schůzky pro rodiče

květen

 • školní výlet

červen

 • závěrečné zkoušky - Praktická škola dvouletá, uč. obor Textilní a oděvní výroba


Průběžné a dlouhodobé aktivity

zájmové útvary

 • pohybové aktivity
 • výtvarně keramický kroužek

Zdravý krámek

třídění odpadů

sběr hliníkových fólií (spolupráce s Centrem Kociánka, pracoviště Březejc)