Plán akcí na školní rok 2022/2023

září

 • 1. 9. společné zahájení školního roku 
 • 6. 9. - prezentace školy na Dni zdraví ve Velkém Meziříčí
 • 8. 9. - Den záchranářů VM
 • oslavy 70. výročí založení Centra Kociánka, pracoviště Březejc - vystoupení žáků, výstava výrobků, prohlídka školy

říjen

 • zahájení činnosti kroužků
 • 4. 10. - exkurze do firmy Microtex a na farmu rodiny Nováčkovy, Lomnice u Tišnova
 • lesní brigáda - sázení stromů (1., 2. B)
 • návštěva chráněného bydlení Domova Kamélie ve Velkém Meziříčí (v rámci Týdne sociálnich služeb) - 1., 2. A, 1., 2. TP
 • týden zdravých svačinek ke Světovému dni výživy
 • Dřevěné divadlo Honzy Hrubce - Princezna na hrášku
 • Jeřabinka Klementýnka - výukový program SEV Baliny 

listopad

 • canisterapie
 • třídní schůzky pro rodiče
 • vystoupení žáků školy na festivalu malých scénických forem "Setkání" v Brně
 • preventivní program SZÚ - První vztahy a závislosti

prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Kutálka - projekt Zdravotního klauna (ZŠS)
 • preventivní program Nenič své chytré tělo - celá škola
 • návštěva filmového představení Princezna zakletá v čase 2
 • výroba vánočních přání
 • pečeme na Vánoce
 • vánoční posezení u štědrovečerního stolu

leden

 • vycházka ke krmelci, péče o ptactvo v zimě
 • preventivní program Policie ČR - téma Šikana (celá škola)
 • třídní programy k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka

únor

 • valentýnská pošta
 • divadlo Koník - Masopust je tady
 • zimní radovánky na sněhu

březen

 • Charitativní ples ve Velkém Meziříčí
 • „Ukliďme svět" - úklid žáků ve třídách
 • výukové programy "V knihovně"  a "Knihovní lekce"
 • výukové programy SEV - Kráse dřeva, Probouzení přírody

duben

 • akce "Čistá Vysočina"
 • jarní výstava prací žáků v prostorách školy
 • třídní schůzky pro rodiče

květen

 • školní výlet

červen

 • závěrečné zkoušky - Praktická škola dvouletá


Průběžné a dlouhodobé aktivity

zájmové útvary

 • pohybové aktivity
 • výtvarně keramický kroužek
 • muzikoterapie
 • dramaterapie

Zdravý krámek

třídění odpadů

sběr hliníkových fólií (spolupráce s Centrem Kociánka, pracoviště Březejc)