Plán akcí na školní rok 2020/2021

září

 • 1.9. zahájení školního roku ve třídách
 • muzikoterapie se Svaťkou Drlíčkovou - ZŠS

říjen

 • zahájení činnosti kroužků
 • výukový program SEV - Jak rostliny dobývají svět (TP)
 • výukový program SEV - O včelách
 • muzikoterapie se Svaťkou Drlíčkovou - ZŠS
 • týden zdravých svačinek ke Světovému dni výživy

listopad

 • třídní schůzky pro rodiče
 • muzikoterapie se Svaťkou Drlíčkovou - ZŠS
 • vystoupení žáků školy na festivalu malých scénických forem "Setkání" v Brně

prosinec

 • Mikulášská besídka
 • Vánoční výstava Svazu žen ve VM - stánek školy
 • výroba vánočních přání
 • pečeme na Vánoce
 • vánoční posezení u štědrovečerního stolu

leden

 • vycházka ke krmelci, péče o ptactvo v zimě
 • třídní programy k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka
 • příprava výrobků do tomboly - Charitativní ples

únor

 • valentýnská pošta
 • zimní radovánky na sněhu
 • výukový program SEV - Co se děje v zimě
 • příprava výrobků do tomboly - Charitativní ples

březen

 • nácvik vystoupení na Charitativní ples
 • Charitativní ples - vystoupení žáků školy
 • „Ukliďme svět" - úklid žáků ve třídách

duben

 • Velikonoční výstava Svazu žen ve VM - stánek školy
 • výukový program SEV - Než si ukrojíme krajíc chleba (PrŠ)
 • akce "Čistá Vysočina"
 • jarní výstava prací žáků s ochutnávkou pokrmů zdravé výživy
 • třídní schůzky pro rodiče

květen

 • školní výlet

červen

 • Vítání léta - akce Centra Kociánka, pracoviště Březejc
 • závěrečné zkoušky - Praktická škola dvouletá, uč. obor Textilní a oděvní výroba


Průběžné a dlouhodobé aktivity

zájmové útvary

 • pohybové aktivity
 • výtvarně keramický kroužek

Zdravý krámek

třídění odpadů

sběr hliníkových fólií (spolupráce s Centrem Kociánka, pracoviště Březejc)