Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Aktuální informace k provozu školy pro žáky a jejich zákonné zástupce

5.5.2020

Aktuální informace k provozu školy pro žáky a jejich zákonné zástupce

 

      Od 11. 5. 2020 budou probíhat individuální konzultace pro žáky závěrečných ročníků střední školy, kteří se připravuji k závěrečným zkouškám. Konzultace budou probíhat za přísného dodržení hygienických opatření a pravidel stanovených školou. Tato pravidla budou zveřejněna před zahájením konzultací na webových stránkách školy. Přesné termíny budou dohodnuty individuálně telefonicky třídními učiteli těchto žáků.

      Pro žáky ostatních ročníků střední školy a základní školy speciální bude i nadále probíhat výuka formou dálkového přístupu.

 

Ochrana zdraví a provoz střední školy

 

 • Zákonný zástupce bude předem informován třídním učitelem o nastavených hygienických opatřeních - telefonicky, emailem, opatření jsou zveřejněna na webových stránkách školy.
 • Před první návštěvou školy podepíše zákonný zástupce žáka/zletilý žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Při cestě do školy a ze školy použije žák i doprovázející osoba ochranné prostředky - roušky.

 • Vstup do prostor školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • U vchodu do školy si třídní učitelka žáka v domluvený čas vyzvedne a opět v domluvený čas žáka předá doprovázející osobě.
 • Před vstupem do třídy si žák umyje ruce mýdlem, osuší si jednorázovými papírovými ručníky a poté použije dezinfekci.
 • Dezinfekční prostředky a jednorázové roušky budou žákům poskytnuty.
 • Pedagog i žáci používají ochranné prostředky - roušky po celou dobu konzultací a výuky (jednorázová rouška se mění nejpozději po 2 hodinách).
 • Pedagog používá při kontaktu s žáky ochranné prostředky - jednorázové rukavice, ev. ochranný štít.
 • Ve třídách se bude pravidelně větrat.
 • Žáci budou ve třídě rozesazeni tak, aby byl dodržen odstup mezi žáky 2 metry.
 • Ve škole budou vymezeny prostory, po kterých se mohou žáci pohybovat.
 • Použití toalet bude organizováno třídními učiteli tak, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními žáky a zaměstnanci.
 • Přestávky budou pokud možno tráveny venku.
 • Po ukončení výuky budou pomůcky, pracovní plocha a místnost, kde výuka probíhala, vydezinfikovány příslušným dezinfekčním prostředkem, dojde k bezpečné likvidaci použitých jednorázových ochranných prostředků - jednorázovou roušku a rukavice vyhodí pracovník do uzavíratelného odpadkového koše či sáčku. Dojde k dezinfekci ochranného štítu.
 • Místnost bude vyvětrána.
 • Toalety budou minimálně jednou denně uklizeny a dezinfikovány.

 

 

Děkujeme za součinnost.                                                               Mgr. Vladana Jančíková

                                                                                                         ředitelka školy

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516