Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

25.5.2020

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2020/2021

 

 

Obor vzdělání: Praktická škola jednoletá

kód oboru: 78-62-C/01

 

  Registr. číslo

  Rozhodnutí

  01PSJ/2020

  přijat

  02PSJ/2020

  přijat

  03PSJ/2020

  přijat

 

 

obor vzdělání: Praktická škola dvouletá

kód oboru: 78-62-C/02

 

  Registr. číslo

  Rozhodnutí

  01PSD/2020

  přijat

  02PSD/2020

  přijat

 

 

obor vzdělání: Textilní a oděvní výroba, ŠVP: Tkalcovské práce

kód oboru: 31-57-E/01

 

  Registr. číslo

  Rozhodnutí

  01TP/2020

  přijat

  02TP/2020

  přijat

 

 Výsledky příjímacího řízení ke stažení   

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle  §60g, odst. 7 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění)

 

     Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

     Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty (5 prac. dnů) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

V Březejci dne 25. 5. 2020                                        Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy

 

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516