Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Aktuální informace k provozu školy pro žáky ZŠ speciální a jejich zákonné zástupce

29.5.2020

Aktuální informace k provozu školy pro žáky ZŠ speciální a jejich zákonné zástupce

 

     Od 1. 6. 2020 bude probíhat výuka pro žáky základní školy speciální. Účast na výuce je dobrovolná. Dle zjištěného zájmu o přímé vzdělávání se tohoto vzdělávání bude účastnit méně než polovina žáků. Z tohoto důvodu bude i nadále také výuka na dálku a vzdělávání ve škole bude časově upraveno. Žáci se budou vzdělávat pouze v hlavních předmětech, výuka bude zkrácena - probíhat bude 3 dny v týdnu - pondělí - středa, denně od 8.00 do 11.45. V ostatních dnech bude výuka na dálku.

     Budou dodržována přísná hygienická opatření a pravidla, stanovená školou na základě metodiky MŠMT viz níže.

     Přesné termíny příchodu a odchodu žáků budou domluveny individuálně telefonicky třídní učitelkou.

     Žáci, kteří budou denně dojíždět, mají možnost po skončení vyučování využít stravování (oběd) v jídelně střediska Kociánka, pracoviště Březejc. Je však nutné oběd objednat minimálně dva dny předem, jinak nebude stravování možné zajistit.

 

Děkujeme za součinnost.

 

                                                             Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy

 

Čestné prohlášení ke stažení zde 

 

Ochrana zdraví a provoz střední školy platná od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

 

 • Zákonný zástupce bude předem informován školou o nastavených hygienických opatřeních - telefonicky, emailem, opatření jsou zveřejněna na webových stránkách školy.
 • Před první návštěvou školy podepíše zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zasláno emailem, prosíme o vyplnění předem a předání při prvním převzetí žáka).
 • Při předání a vyzvednutí žáka použije doprovázející osoba ochranné prostředky - roušky, žák pokud je to možné.
 • Vstup do prostor školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • U vchodu do školy žáka v domluvený čas (předem telefonicky) vyzvedne asistentka pedagoga a opět v domluvený čas žáka předá doprovázející osobě. Před vstupem do školy bude žákovi změřena teplota.
 • Před vstupem do třídy si žák umyje ruce mýdlem, osuší si jednorázovými papírovými ručníky a poté použije dezinfekci.
 • Dezinfekční prostředky a jednorázové roušky budou žákům poskytnuty.
 • Pedagog i žáci (opět pokud je to možné) používají ochranné prostředky - roušky po celou dobu konzultací a výuky (jednorázová rouška se mění nejpozději po 2 hodinách).
 • Pedagog používá při kontaktu s žáky ochranné prostředky - jednorázové rukavice, ev. ochranný štít.
 • Ve třídách se bude pravidelně větrat.
 • Žáci budou ve třídě rozesazeni tak, aby byl dodržen odstup mezi žáky 2 metry.
 • Ve škole budou vymezeny prostory, po kterých se mohou žáci pohybovat.
 • Použití toalet bude organizováno třídní učitelkou tak, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními žáky a zaměstnanci.
 • Přestávky budou pokud možno tráveny venku.
 • Po ukončení výuky budou pomůcky, pracovní plocha a místnost, kde výuka probíhala, vydezinfikovány příslušným dezinfekčním prostředkem, dojde k bezpečné likvidaci použitých jednorázových ochranných prostředků - jednorázovou roušku a rukavice vyhodí pracovník do uzavíratelného odpadkového koše či sáčku. Dojde k dezinfekci ochranného štítu.
 • Místnost bude vyvětrána.
 • Toalety budou minimálně jednou denně uklizeny a dezinfikovány.
 • V rámci úklidu budou použity dezinfekční prostředky COVID-19. Dojde k dezinfekci klik, použitých pomůcek a předmětů, povrchů lavic a skříněk, podlah.

 

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516