Aktuální informace k provozu školy od 26. 4. 2021

Na základě změny Mimořádného opatření MZ se od 26. 4. 2021:

- umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),

- osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření

V oboru Textilní a oděvní výroba – Tkalcovské práce bude zahájeno praktické vyučování. V ostatních předmětech bude nadále probíhat distanční výuka. Bližší informace k organizaci výuky předá třídní učitelka Mgr. Jitka Fialová.


Mgr. Vladana Jančíková

ředitelka školy