Aktuální informace k testování žáků v období 3. 1. – 16. 1. 2022

Vážení rodiče,

po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení s účinností od 3.1. 2022 následující:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
  • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci


K bližším postupu při pozitivním výsledku testu vám budou předány třídními učiteli letáčky s informacemi.


                                                                                 Mgr. Vladana Jančíková

ředitelka školy