Aktuální informace pro rodiče a zákonné zástupce k testování


Od pondělí 3. 5. 2021 se žáci naší školy na základě Mimořádného opatření MZ testují 1x týdně, a to vždy první den osobní přítomnosti žáka ve škole.


Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy