Činnost SPC aktuálně k 1. 3. 2021

Činnost SPC pokračuje nadále ve stejném režimu:
Ambulantní poradenské služby (individuální práce s klientem - vyšetření, intervence, konzultace) na základě telefonického objednání probíhají bez omezení (v prostorách SPC za dodržování všech hygienických pravidel - respirátor, pro dítě min. chirurgická rouška).

Skupinová a terénní činnost je v současné době zrušena.

Podle krizového opatření vlády, kterým je omezen volný pohyb osob, platí výjimka, která se uplatní i pro cestu rodiče s dítětem do a z školského poradenského zařízení (a to i přes hranice okresu), konkrétně se jedná o ustanovení: „nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,".

Mgr. Vladana Jančíková,
ředitelka školy