Mimořádné testování žáků

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ze dne 12. 11. 2021 a 18. 11. 2021 proběhne testování žáků na COVID-19. Testování proběhne za stejných podmínek jako v úvodu školního roku 2021/2022 (viz níže). 

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 


Testování žáků 

  • Testování žáků proběhne 1 x týdně, vždy při prvním příchodu žáka v daném týdnu do školy, a to v období v termínech 22. 11. 2021 – 28. 2. 2022 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. V odůvodněných případech mohou testování asistovat zákonní zástupci. 
  • Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo ti, u nichž ještě neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVD-19 - nutno doložit. 
  • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) - nutno doložit. 
  • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost) - nutno doložit. 


Děkujeme za součinnost. 


Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy