Oznámení o konání závěrečné zkoušky


Obor vzdělání:     78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Třída: 1., 2. A

Počet žáků: 1

Termín konání:        15. 6. 2023 – praktická zkouška

                                16. 6. 2023 – ústní zkouška


Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  • z praktické zkoušky z odborného předmětu: práce v domácnosti

              Praktická zkouška trvá nejdéle 240 minut.

  • z ústní zkoušky z odborného předmětu: práce v domácnosti

              Teoretická zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Dny 9., 12., 13., 14., června 2023 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Obor vzdělání:   78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Třída: 1., 2. B

Počet žáků: 1

Termín konání:       15. 6. 2023 – praktická zkouška

                               16. 6. 2023 – ústní zkouška


Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  • z praktické zkoušky z odborného předmětu: výživa a příprava pokrmů

              Praktická zkouška trvá nejdéle 240 minut.

  • z ústní zkoušky z odborného předmětu: výživa a příprava pokrmů

              Teoretická zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Dny 9., 12., 13., 14., června 2023 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Členové zkušební komise:

Předsedkyně: Mgr. Věra Hugová

Místopředsedkyně: Mgr. Markéta Štouračová

Tř. učitelka, uč.odb. předmětů: Mgr. Vladimíra Zapletalová

Přísedící: Mgr. Marie Karásková



                                                                                                                           Mgr. Vladana Jančíková

V Březejci dne 19. 5. 2023                                                                                         ředitelka školy