Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠS pro školní rok 2023/24

Registrační číslo Rozhodnutí
01ZŠS/2023 přijat
02ZŠS/2023
přijat


V Březejci dne 19. 4. 2023                                                             Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy