Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 2022/2023

rozhodnutí o přijetí ke stažení.pdf


obor vzdělání:    Praktická škola jednoletá 

kód oboru: 78-62-C/01 

Registr. čísloRozhodnutí
01PSJ/2022
přijat 
02PSJ/2022
přijat


obor vzdělání:    Praktická škola dvouletá 

kód oboru: 78-62-C/02 

Registr. čísloRozhodnutí
01PSD/2022
přijat 
02PSD/2022
přijat
03PSD/2022přijat
04PSD/2022přijat
05PSD/2022přijat


obor vzdělání:    Textilní a oděvní výroba, ŠVP: Tkalcovské práce  

kód oboru: 31-57-E/01 

Registr. čísloRozhodnutí
01TP/2022
přijat 
02TP/2022
přijat
03TP/2022přijat


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60g, odst. 7 školského zákona ( zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění):

     Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

     Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

     Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.V Březejci dne 21. 4. 2022                               Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy