Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2023/24

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a Střední školy Březejc pro školní rok 2023/2024

 proběhne v úterý 18. dubna 2022 od 10.00 do 14.00 hod.

Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: •poštou (rozhodující je datum podání na poštu), •do datové schránky školy, •osobním podáním ve škole.

Formulář žádosti k zápisu a dotazník je ke stažení na našich webových stránkách www.skoly-brezejc.cz.

V oboru vzdělání základní škola speciální nabízíme školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

K zápisu si připravte:

občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – dále SPC).

Pro povolení odkladu školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Kontakty škola:    tel.: 566 521 516, mob.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

Kontakty SPC:      U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí 

                               mob.: 773 145 732 (spec. pedagog), 777 449 718, 778 761 650 (psycholog) 

                               e-mail: spcvm@seznam.cz, spctr@seznam.cz


Dokument ke stažení:  zápis - oznámení.pdf

Ředitelství školy