Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství

Od školního roku 2009/2010 je naše SPC pověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Krajským úřadem koordinací logopedické péče ve školství pro Kraj Vysočina.

 

Kontakt:

Krajské koordinační centrum logopedické péče ve školství pro Kraj Vysočina

U Tržiště 2191/3

594 01  Velké Meziříčí

 

Mgr. Vladana Jančíková - krajský koordinátor logopedické péče, speciální pedagog - logoped

Mobil: 773 378 610

E-mail: spcvm.koordinator@seznam.cz

 

 

 

Cíl koordinace: větší zpřístupnění logopedické péče ve školství v kraji Vysočina

 

Náplň práce koordinátora:

  • spolupráce s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a řediteli škol při zajišťování logopedické prevence poruch řeči ve školách a logopedické péče žákům
  • spolupráce a propojování sítě poskytovatelů poradenských služeb ve školství a koordinace jejich činnosti
  • sjednocování postupů při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností
  • spolupráce s poskytovateli kurzů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků při formulaci kurzů zaměřených na rozvoj komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků, provádění vzdělávacích aktivit v oblasti působnosti 
  • spolupráce se školami a propojování škol vzdělávajících žáky s narušenou komunikační schopností
  • propojování sítě školních speciálních pedagogů - logopedů, koordinace jejich činnosti a poskytování metodické pomoci těmto pracovníkům

 

Dotazník ke stavu školské logopedické péče v kraji Vysočina ke stažení

 

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství   ke stažení

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516