Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny připadnou na období od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od pondělí 1. února do neděle 7. února 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve škol. roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Volné dny v průběhu školního roku připadají i na všechny státem uznané svátky (2.4.,1. 5., 8. 5., 28. 9., 28. 10., 17. 11.). Ředitelka školy může ze závažných důvodů vyhlásit v průběhu školního roku pro žáky 5 volných dnů. O těchto dnech budou rodiče včas informováni.