Organizace školního roku 2021/2022


Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny připadnou na období čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od pondělí 14. února do neděle 20. února 2022. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.


Období školního vyučování ve škol. roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


Volné dny v průběhu školního roku připadají i na všechny státem uznané svátky (28. 9., 28. 10., 17. 11., 15.4.). Ředitelka školy může ze závažných důvodů vyhlásit v průběhu školního roku pro žáky 5 volných dnů. O těchto dnech budou rodiče včas informováni.