Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.


Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny připadnou na období pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od pondělí 20. února do neděle 26. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023.


Období školního vyučování ve škol. roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Volné dny v průběhu školního roku připadají i na všechny státem uznané svátky (28. 9., 28. 10., 17. 11., 15.4.,). Ředitelka školy může ze závažných důvodů vyhlásit v průběhu školního roku pro žáky 5 volných dnů. O těchto dnech budou rodiče včas informováni.