Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Pracovníci SPC:

Velké Meziříčí

Mgr. Vladana Jančíková

773 378 610

skola.brezejc@seznam.cz

spcvm.koordinator@seznam.cz

ředitelka školy a SPC, 

krajský koordinátor logopedické péče,

spec. pedagog - logoped

PaedDr.Blanka Klapalová

774 449 319  

skola.brezejc@seznam.cz 

 

zástupkyně ředitelky školy,

spec.pedagog - psychoped, logoped

Mgr. Marie Vondráčková 773 245 732

spcvm@seznam.cz

 

vedoucí SPC,

spec. pedagog - psychoped, somatoped

Mgr. Jitka Budínová 777 449 718

spcvm@seznam.cz

 psycholog
Mgr. Michaela Navrátilová

778 761 650

spcvm@seznam.cz 

psycholog

Mgr. Jitka Hübnerová

 

777 449 684

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec. pedagog - logoped

Mgr. Lenka Maňkovská

 

773 747 045

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec. pedagog - logoped, surdoped

Mgr. Radka Matušíková

777 732 045

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec. pedagog - logoped, surdoped

 

Třebíč

 Mgr.Kateřina Pešková  

 777 449 712                  

 spctr@seznam.cz                         

  spec. pedagog -

  logoped, surdoped         

 Mgr. Jitka Budínová          777 449 718

spctr@seznam.cz

  psycholog

 Mgr. Michaela Navrátilová

 778 761 650                 

 spctr@seznam.cz             

  psycholog                       
 Mgr. Klára Dufková  773 236 611  

 spctr@seznam.cz

 spec. pedagog - psychoped
 

 

Prostory SPC:

Velké Meziříčí

         čekárna 1                   čekárna 2            pracovna logoped 1     pracovna logoped 2 

 

  pracovna logoped 3     pracovna psycholog    pracovna spec. pedagog

 

Třebíč

         čekárna                pracovna logoped       pracovna psycholog     pracovna speciální

                                                                                                          pedagog

                                      

 

   

 

 

 

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516