1., 2. TP

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Fialová


ROZVRH HODIN 


1.

7:15 - 8:00

2.

8:10 - 8:55

3.

9:05 - 9:50

4.

10:15 - 11:00

5.

11:00 - 11:45

6.

11:55 - 12:40

7.

13:15 - 14:00

8.

do 15.15

PONDĚLÍ
OdVOdVOdVOdVOdVOdVSpV
ÚTERÝ
TMVRTOvMTECHTECH

STŘEDA
ČjOdVOdVOdVRSŠRSŠTv
ČTVRTEK
MPOČTvČjOdVOdVOdV OdV
PÁTEK
OdVOdVOdVOdVOdVTv

Vyučující a vyučované předměty:

Mgr. Jitka Fialová - M, TECH, OdV, Tv

Vlasta Vítková - TM, VRT, RSŠ, Ov, OdV

Mgr. Vladimíra Zapletalová - Čj, SpV

Mgr. Marie Karásková - Poč