Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Učební obor Tkalcovské práce

1.9.2011

Učební obor Tkalcovské práce

 

PROFIL  ABSOLVENTA

Kód a název vzdělávacího programu:

 

Obor vzdělání:                        Textilní a oděvní výroba

Kód oboru:                             31-57-E/01 

Název ŠVP:                            Tkalcovské práce

Délka studia:                           2 roky

Dosažený stupeň vzdělání:        Střední vzdělání s výučním listem

 

Výsledky vzdělávání:

Absolvent učebního oboru byl  připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti.  Důraz byl kladen na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě tkaných výrobků a doplňků. Při výrobě tkaných výrobků a doplňků absolvent připravuje osnovu, tká ručně nebo s použitím ručních tkalcovských stavů a výrobky dokončuje včetně šití na stroji nebo ručně.

 

Způsob ukončení:   závěrečná zkouška, výuční list

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

Po ukončení přípravy v učebním oboru tkalcovské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

 • zná textilní materiály, technologii ručního tkaní
 • umí hospodárně využívat materiál,
 • zná základy tkalcovských a předtkalcovských technik včetně příprav a dokončovacích prací
 • umí organizovat svoje přidělené pracoviště a spolupracovat v kolektivu,
 • orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a  zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany

 

Absolvent přípravy pro zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a zhotovování drobných tkaných výrobků vykonává na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární prevence, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením tyto činnosti:

 • jednoduché práce dle návodů a pod vedením v tkalcovské dílně
 • volí a používá vhodné pracovní prostředky,
 • ovládá obsluhu ručního tkalcovského stavu,
 • snová a navazuje osnovu na tkalcovském stavu, rámu apod.,
 • tká různými tkalcovskými technikami, používá základní vazby tkanin
 • provádí dokončovací práce - šije na šicím stroji nebo ručně, provádí montáž a kompletování výrobků, žehlí a balí výrobky.

 

Možnosti pracovního uplatnění:

 • domácí výroba tkaných výrobků a jejich prodej v oděvních galeriích a v prodejnách bytového textilu (přivýdělek k invalidnímu důchodu)
 • výroba ručně tkaných a jiných textilních výrobků v tkalcovských dílnách nebo na  chráněných pracovištích

 

UČEBNÍ PLÁN

Školní vzdělávací program Tkalcovské práce, č.j. 57/2011, platný od 1.9.2011 počínaje 1.ročníkem.

 

       Kategorie a názvy                                          Počet týdenních vyučovacích 

   vyučovacích předmětů                                                hodin za studium

_______________________________________________________________

   

                                                                         1.ročník                   2. ročník

     Český jazyk a literatura

2

2

     Občanská výchova

1

1

     Matematika

2

2

     Společenská výchova

1

1

     Tělesná výchova

3

3

     Práce s počítačem

 1 

     Textilní materiály

1

1

     Ruční a strojové šití

2

2

     Vazby a rozbory tkanin

1

1

     Technologie

2

2

     Odborný výcvik

16

16

ooooo

     CELKEM

32

32

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516