Historie školy

Historie naší školy začíná roku 1954. Objekt, ve kterém je škola umístěna, byl vybudován v roce 1952 z finanční sbírky, kterou uspořádal pan Adolf Kačer mezi krajany v Americe. Zařízení začalo sloužit k letním ozdravným pobytům dětí, které byly zmrzačeny ve 2. světové válce a dětem postiženým obrnou. Ty sem jezdily v letech 1952 - 1954 z Dětského ústavu tělesně vadných - takový byl tehdy název ústavu na Kociánce v Brně.


Teprve v květnu roku 1954 zde byly zahájeny celoroční ozdravné pobyty. Děti ze základní školy na Kociánce sem přijížděly na 3 - 6 týdenní pobyty i se svými učiteli. Postupně v ÚSP na Kociánce začalo přibývat dětí s dětskou mozkovou obrnou, které nezvládaly učivo základní školy a proto musela být pro ně zřízena zvláštní škola. Ta zahájila svoji činnost v roce 1980 zde na Březejci, na Kociánce zůstala pouze základní škola. Děti zde pobývaly již celoročně podle druhů pobytů - tj. buď denní, týdenní nebo celoroční.


V současné době je možno volit mezi denním nebo týdenním pobytem. O ubytování, stravování, rehabilitaci a výchovnou činnost po školním vyučování se stará personál Centra Kociánka, pracoviště Březejc, které je odloučeným pracovištěm Centra Kociánka v Brně - Králově Poli. Vedoucím je paní Marie Doležalová.


Až do roku 1996 školní výuka probíhala ve třech třídách zvláštní školy a zajišťovali ji učitelé z Velkého Meziříčí. Po osamostatnění školy k 1.1.1996 vznikly vedle zvláštní školy další typy škol, a to pomocná škola a praktická škola. Po celých deset let nesla škola název Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc. Od 1.1.2006 v souvislosti s novou školskou legislativou došlo ke změně názvu školy na Základní škola speciální a praktická škola Březejc. Dále byla přejmenována zvláštní škola na základní školu praktickou a pomocná škola na základní školu speciální. 


V roce 2009 rozšířila škola nabídku svých studijních oborů o dvouletý učební obor Tkalcovské práce. V souvislosti s tím došlo od 1.9.2009 k další změně názvu školy na Základní škola a Střední škola Březejc. Od září 2022 přibyl v nabídce vzdělávacích programů školy další dvouletý učební obor Provozní služby.