Kroužky

Muzikoterapie

kroužek vede: Klára Dufková


Dramaterapie

kroužek vede: Jiřina Janáková Jančíková 

Dramaterapie je záměrné užití divadelního umění a dramatických postupů na bázi relaxace, zábavy a sebepoznání pro dosažení terapeutického cíle, v níž převažují skupinové aktivity. Podporuje a umožňuje rozvoj osobnosti člověka a jeho dovedností, rozvoj tvořivosti, zlepšení komunikace, improvizace, kooperace s ostatními. Mezi dramaterapeutické metody řadíme pohyb, hlas, tanec, hry, hraní rolí, improvizaci, práci s loutkami a maskami, verbální i neverbální komunikaci a další.

Dramaterapie je místem pro hraní (si).


Kroužek pohybových aktivit

kroužek vede: Marie Vondráčková


Kroužek výtvarně keramický

kroužek vede: Renata Prachařová

Do výtvarně – keramického kroužku se v tomto školním roce nahlásilo 7 žáků z Praktické školy dvouleté a 1 žák ze třídy Základní školy speciální. Žáci se seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami, setkají se s různými materiály a nástroji. V keramice tematicky navážeme na kulturní tradice – Vánoce, Velikonoce. Cílem kroužku je samotný pracovní proces, aby každý žák vyjádřil své pocity, přání a fantazii sám za sebe.

keramicky-krouzek