Ubytování

Ubytování zajišťuje Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, které je odloučeným pracovištěm Centra Kociánka v Brně - Králově Poli. Celý areál je bezbariérový. Většina prostor odpovídá charakteru poskytovaných služeb pracoviště a potřebám a zájmům uživatelů. Okolní rovinatý terén je vhodný k vycházkám, sportovním činnostem. 

Ubytování je poskytováno ve dvou a třílůžkových pokojích, které společně se sociálním zařízením vyhovují klientům se zdravotním postižením. Kromě pokojů mají klienti k dispozici tzv. pobytové místnosti k vzájemnému setkávání, individuálnímu a společnému tvoření, které jsou vybavené televizí, počítačem, pracovními stoly a sedací soupravou.


Činnosti v Centru Kociánka, pracoviště Březejc

Cílem poskytovaných služeb Centra Kociánka, pracoviště Březejc je zabezpečení komplexní péče osobám se zdravotním postižením, aktivní využívání volného času, jeho strukturování a vytváření pracovních návyků. Sociální služby jsou utvářeny na míru zdravotně postiženým dětem, mládeži, dospělým i s poruchou autistického spektra. Je možno využívat denní či týdenní formy pobytů a odlehčovací službu.

Absolventi střední školy v Březejci nebo i zájemci, kteří absolvovali základní nebo jinou školu v jiném zařízení, se mohou dále zdokonalovat v rukodělných činnostech v sociálně terapeutických dílnách. Pracovně-terapeutická činnost probíhá v samostatných dílnách pod vedením pracovníků sociální péče se zaměřením na pracovní terapii. Jednotlivé dílny jsou zaměřeny na keramiku, textilní díla, výrobu mýdel, svíček, malování na textil, práci s proutím - pedigem atd.

I odpoledne, ve svém volném čase, si mohou klienti vybírat z řady výtvarných, sportovních, pracovních a dalších zájmových činností - výtvarné a hudební aktivity, dramatická dílna, nácvik domácích prací, vaření či sportovní klub. 

V zařízení probíhá také léčebně preventivní péče - rehabilitace a relaxační a pohybová cvičení, klienti mají možnost využít perličkové koupele, sauny a v sezóně je k dispozici krytý venkovní bazén s bezbariérovým přístupem a zvedákem ARIO pro imobilní klienty.


Kontakty na Centrum Kociánka, pracoviště Březejc:

vedoucí pracoviště Březejc - Bc. Marie Doležalová

tel:  566 522 089         mobil: 720 118 147        email:  marie.dolezalova@kocianka.cz

sociální pracovnice - Bc. Monika Doskočilová

mobil:   721 844 335            email:   monika.doskocilova@kocianka.cz

www.centrumkocianka.cz