Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Ubytování

 

     Ubytování zajišťuje Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, které je odloučeným pracovištěm Centra Kociánka v Brně - Králově Poli. Celý areál je bezbariérový. Většina prostor odpovídá charakteru poskytovaných služeb pracoviště a potřebám a zájmům uživatelů.

     Ubytování je poskytováno ve dvou a třílůžkových pokojích, které společně se sociálním zařízením vyhovují klientům se zdravotním postižením. Kromě pokojů mají klienti k dispozici tzv. pobytové místnosti k vzájemnému setkávání, individuálnímu a společnému tvoření, které jsou vybavené televizí, počítačem, pracovními stoly a sedací soupravou.  

 

 

Činnosti v Centru Kociánka, pracoviště Březejc

 

     Základním posláním Centra Kociánka, pracoviště Březejc je poskytovat komplexní péči klientům ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky a v případě zájmu nebo v případě, že stupeň zdravotního postižení podstatně snižuje možnost dalšího vzdělávání, umožňuje další přípravu na povolání. Absolventi Praktické školy v Březejci nebo i zájemci, kteří absolvovali základní nebo jinou školu v jiném zařízení, se mohou dále zdokonolovat v rukodělných činnostech v sociálně terapeutických dílnách.

     Cílem poskytovaných služeb je zabezpečení komplexní péče, důraz je kladen na mimoškolní a zájmovou činnost a na aktivní využití volného času, jeho strukturování a vytváření pracovních návyků. Klientům je nabízena také léčebně preventivní péče a rehabilitace. Je možno využívat denní, týdenní formy pobytů a odlehčovací službu.

     Klienti, kteří již absolvovali ZŠ, příp. střední školu, mohou navštěvovat sociálně terapeutické dílny. Pracovně-terapeutická činnost probíhá v samostatných dílnách pod vedením pracovníků sociální péče se zaměřením na pracovní terapii. Jednotlivé dílny jsou zaměřeny na keramiku, práci s proutím - pedigem, textilní díla, výrobu mýdel, svíček, malování na textil atd.    

      I odpoledne, ve svém volném čase, si mohou klienti vybírat z řady výtvarných, sportovních, pracovních a dalších zájmových činností (malba na sklo a hedvábí, práce s keramickou hlínou, netradiční i tradiční výtvarné techniky, práce s přírodním materiálem, ruční práce, údržba zelených ploch a záhonů, jízda na kolech a trojkolkách LOPED, turistika po okolí atd.) Také při Centru Kociánka, pracovišti Březejc mohou klienti navštěvovat různé zájmové kroužky - atletika, náboženství, pohybové a míčové hry a country tance. V zařízení probíhá také rehabilitace a relaxační a pohybová cvičení, klienti mají možnost využít perličkové koupele a v sezóně je k dispozici krytý venkovní bazén s bezbariérovým přístupem a zvedákem ARIO pro imobilní klienty.

 

 

Tělovýchovná jednota Centra Kociánka, pracoviště Březejc

 

     Tělovýchovná jednota Dětského střediska Březejc (dále jen TJ DS Březejc) byla založena v září roku 1994 a je jednou z mnoha TJ, které spadají pod Českou federaci sportovců s centrálními poruchami hybnosti, zkráceně SPASTIC HANDICAP.
     Kluci a holky, kteří sportují pod březejckou TJ, pravidelně trénují. Odměnou jsou jim výjezdy na republikové závody a ti nejlepší vyrážejí i do zahraničí. Jejich sportem číslo 1 se může stát atletika, boccia či cyklistika.
     V atletice, královně sportu, si mohou svoji disciplínu vybrat úplně všichni. A tak máme na Březejci diskaře, koulaře i běžce. Chodící i vozíčkáře. Vozíčkáři vrhají ze speciální odhodové stolice - „kozy" a na dráhu se pouští na vozíku. Pro nejvíce postižené sportovce jsou vypsané disciplíny: hod pytlíkem do dálky (speciální pytlík je plněný sójovými boby) a hod měkkým diskem (lehký gumový disk).
     Boccia je obdobou francouzského „petanque", které se často hrává rekreačně na plážích. Podstata hry spočívá v tom, aby hráč přiblížil co největší počet ze svých šesti míčů k míči bílému. Hrají dva hráči proti sobě. Boccia je určena především pro těžce tělesně postižené sportovce - vozíčkáře, kteří míče buď házejí nebo posílají tzv. rampou (v případě, že jejich postižení jim nedovoluje míč uchopit a hodit) za pomoci svého trenéra.

 

 

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516