Plán akcí na školní rok 2023/2024

září

 • 4. 9. společné zahájení školního roku 
 • 5. 9. - prezentace školy na Dni zdraví ve Velkém Meziříčí
 • 7. 9. - Den záchranářů VM
 • 14.9. - výukový program v knihovně VM - Tři prasátka - 1., 2. B

říjen

 • zahájení činnosti kroužků
 • týden zdravých svačinek ke Světovému dni výživy
 • preventivní program SZÚ - Alkohol a jiné drogy
 • Dřevěné divadlo Honzy Hrubce - O Palečkovi

listopad

 • canisterapie
 • třídní schůzky pro rodiče
 • vystoupení žáků školy na festivalu malých scénických forem "Setkání" v Brně

prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • výroba vánočních přání
 • pečeme na Vánoce
 • vánoční posezení u štědrovečerního stolu

leden

 • vycházka ke krmelci, péče o ptactvo v zimě
 • třídní programy k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka

únor

 • valentýnská pošta
 • zimní radovánky na sněhu

březen

 • Charitativní ples ve Velkém Meziříčí
 • „Ukliďme svět" - úklid žáků ve třídách
 • canisterapie

duben

 • akce "Čistá Vysočina"
 • jarní výstava prací žáků v prostorách školy
 • třídní schůzky pro rodiče

květen

 • školní výlet
 • návštěva kina
 • oslavy 70. výročí založení školy na Březejci

červen

 • závěrečné zkoušky SŠ
 • návštěva ekotechnického centra Alternátor v Třebíčí
 • návštěva koncertu dětského pěveckého sboru v Křižanově
 • turistický výšlap do Ronova


Průběžné a dlouhodobé aktivity

zájmové útvary

 • pohybové aktivity
 • muzikoterapie
 • pěvecký kroužek

třídění odpadů

sběr hliníkových fólií