Projekt - Moderní formy výuky SŠ Březejc

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005678

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 229.936,- Kč byly hrazeny tyto aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Čtenářská gramotnost

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - ICT

Tandemová výuka na SŠ