Nový kroužek dramaterapie

Ve školním roce 2021/22 je pro žáky nově v nabídce kroužek dramaterapie.

O co se jedná? Dramaterapie je záměrné užití divadelního umění a dramatických postupů na bázi relaxace, zábavy a sebepoznání pro dosažení terapeutického cíle, v níž převažují skupinové aktivity. Podporuje a umožňuje rozvoj osobnosti člověka a jeho dovedností, rozvoj tvořivosti, zlepšení komunikace, improvizace, kooperace s ostatními. Mezi dramaterapeutické metody řadíme pohyb, hlas, tanec, hry, hraní rolí, improvizaci, práci s loutkami a maskami, verbální i neverbální komunikaci a další.

Dramaterapie je místem pro hraní (si).