Oznámení o konání závěrečné zkoušky

Obor vzdělání: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

Třída:  1., 2. A 

Počet žáků:  2 

Termín konání:           16. 6. 2022 – praktická zkouška

                                   17. 6. 2022 – ústní zkouška


Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 

  1. z praktické zkoušky z odborného předmětu: práce v domácnosti  Praktická zkouška trvá nejdéle 240 minut.
  2. z ústní zkoušky z odborného předmětu: práce v domácnosti Teoretická zkouška trvá nejdéle 15 minut.


Dny 10., 13., 14., 15. června 2022 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Obor vzdělání:  78-62-C/02    Praktická škola dvouletá

Třída: 1., 2. A

Počet žáků:3

Termín konání:      16. 6. 2022 – praktická zkouška

                              17. 6. 2022 – ústní zkouška


Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 

  1. z praktické zkoušky z odborného předmětu: výživa a příprava pokrmů Praktická zkouška trvá nejdéle 240 minut.
  2. z ústní zkoušky z odborného předmětu: výživa a příprava pokrmů Teoretická zkouška trvá nejdéle 15 minut.


Dny 10., 13., 14., 15. června 2022 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Členové zkušební komise:

Předsedkyně:   Mgr. Jitka Petrlová 

Místopředsedkyně:   Mgr. Markéta Štouračová 

Tř. učitelka, uč. odb. předmětů:   Mgr. Vladimíra Zapletalová 

Přísedící:   Mgr. Marie Karásková


                                                                                  Mgr. Vladana Jančíková 

V Březejci dne 23. 5. 2022                                                 ředitelka školy