Oznámení o termínech konání závěrečných zkoušek

Obor vzdělání:        78-62-C/01      Praktická škola jednoletá

Třída:                   1., 2. A

Počet žáků:          2

Termín konání:    15. června 2021 - praktická zkouška

                            16. června 2021 - ústní zkouška                         

Dny 9., 10., 11., 12. června 2021 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Obor vzdělání:         78-62-C/02       Praktická škola dvouletá

Třída:                    1., 2. A, 1., 2. B

Počet žáků:           2

Termín konání:     15. června 2021 - praktická zkouška

                             16. června 2021 - ústní zkouška

Dny 9., 10., 11., 12. června 2021 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Obor vzdělání:            31-57-E/01        Textilní a oděvní výroba

Třída:                     1., 2. TP

Počet žáků:            2

Termín konání:      8., 9. června 2021 - praktická zkouška

                             16. června 2021 - ústní zkouška

Písemná zkouška se nekoná.

Dny 10., 11., 12., 15. června 2021 stanovuji jako dny určené na přípravu k závěrečné zkoušce.


Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/21 se řídí dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č.47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MŠMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021. OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz /ministerstvo/uredni-deska


Organizace závěrečných zkoušek se bude řídit pokyny, uvedenými v metodice MŠMT:

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Mgr. Vladana Jančíková

ředitelka školy