Zápis do 1. ročníku pro rok 2022/23

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a Střední školy Březejc pro školní rok 2022/2023 proběhne v úterý 26. dubna 2022 od 10.00 do 14.00 hod..

Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době zápisu, mohou žádost zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: •do datové schránky školy •e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, •poštou (rozhodující je datum podání na poštu), •osobním podáním ve škole.

Formulář žádosti k zápisu a dotazník je ke stažení na našich webových stránkách www.skoly-brezejc.cz.

V oboru vzdělání základní škola speciální nabízíme školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

K zápisu si připravte občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – dále SPC).


Pro povolení odkladu školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Kontakty škola: tel.: 566 521 516, mob.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

Kontakty SPC: U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 773 145 732 (speciální pedagog), 777 449 718, 778 761 650 (psycholog), e-mail: spcvm@seznam.cz, spctr@seznam.cz

Ředitelství školy

Dokumenty k zápisu ke stažení:

zápis - oznámení

žádost o přijetí

žádost o odklad

dotazník k zápisu do 1. ročníku