Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy a Střední školy Březejc pro školní rok 2024/2025 

proběhne v úterý 16. dubna 2024 od 10:00 do 14:00 hod.


     Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • do datové schránky školy,
  • osobním podáním ve škole.

     Formulář žádosti k zápisu a dotazník je ke stažení v sekci Dokumenty (zde.)

     V oboru vzdělání základní škola speciální nabízíme školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

     K zápisu si připravte občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – dále SPC).

     Pro povolení odkladu školní docházky je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Kontakty škola: tel.: 566 521 516, mob.: 773 378 610, e-mail: skola.brezejc@seznam.cz

Kontakty SPC: U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 773 145 732 (speciální pedagog), 777 449 718, 778 761 650 (psycholog), e-mail: spcvm@seznam.cz, spctr@seznam.cz


- ředitelství školy -