Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

Projekt OP VK - Koordinace logopedického vzdělávání v Kraji Vysočina

 

Název projektu:      Koordinace logopedického vzdělávání v Kraji Vysočina

Registrační číslo:     CZ.1.07/1.3.50/02.0018

Název operačního programu:    OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Trvání projektu:     1.4.2013 - 31.12.2014          

Celkové způsobilé výdaje:    1 605 146,92

 

     Základní myšlenkou projektu je zkvalitnění logopedické péče v kraji Vysočina ve smyslu zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol a prvního stupně základních škol pro činnost v oblasti logopedické prevence ve školství. Projekt je zacílen na získání odborných předpokladů pro výkon funkce logopedického asistenta (dle Metodického doporučení  č.j. 14 712/2009-61k zabezpečení logopedické péče ve školství ) v rámci  kurzu logopedické prevence.

     Absolvent kurzu získá rozšiřující odborné vědomosti z oboru logopedie, metodiky práce logopedického asistenta a praktické dovednosti logopedického asistenta .

     Úspěšné absolvování kurzu umožní učitelům využívat získané znalosti a dovednosti a začlenit tak logopedickou prevenci do každodenních činností s dětmi (pod odbornou garancí logopeda). V kurzech budou přednášet vysoce kvalifikovaní lektoři, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti vzdělávání, poradenských služeb a logopedie.

 

 

    Projekt byl k 31.12.2014 ukončen, kurzy budou dále realizovány v rámci udržitelnosti projektu po dobu dvou let.

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516