Organizace školního roku 2023/24, kontakty


Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.


Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

Vánoční prázdniny připadnou na období sobota 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od pondělí 12. února do neděle 18. února 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Období školního vyučování ve škol. roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Volné dny v průběhu školního roku připadají i na všechny státem uznané svátky (28. 9., 17. 11., 29. 3,, 1. 5., 8. 5.). Ředitelka školy může ze závažných důvodů vyhlásit v průběhu školního roku pro žáky 5 volných dnů. O těchto dnech budou rodiče včas informováni.


Kontakty 

Škola:

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13 

Sviny 13,  594 01 Velké Meziříčí 


tel.:  566 521 516, 778 735 024 

email:  skola.brezejc@seznam.cz                     web:  www.skoly-brezejc.cz 


ředitelka školy:  Mgr. Vladana Dvořáková mobil: 773 378 610 

metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iveta Dvořáková,  tel.: 566 521 516, 778 735 024

výchovný poradce:  Mgr. Markéta Štouračová, tel.: 566 521 516, 778 735 024


Centrum Kociánka, pracoviště Březejc 

vedoucí:  Bc. Marie Doležalová            tel.: 566 522 089, 720 118 147, email: marie.dolezalova@kocianka.cz 

sociální pracovnice: Bc. Monika Doskočilová    mobil: 721 844 335, email: monika.doskocilova@kocianka.cz

                                    Mgr. Marie Mašterová mob: 778 473 735, email: marie.masterova@kocianka.cz 

                                    Bc. Blanka Brožová mob: 770 195 130, email: blanka.brozova@kocianka.cz 

provozní a vedoucí stravování: Marie Holemá    tel.: 566 522 089, 778 726 293

                                    email: marie.holema@kocianka.cz