Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a Střední školy Březejc, Sviny 13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA BŘEZEJC, SVINY 13

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

při Základní škole a Střední škole Březejc, Sviny 13

 

Své služby nabízí na pracovištích ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.

 

Vážení klienti, rodiče a pedagogové,

návštěvu v SPC je vhodné předem domluvit.

Vzhledem k tomu, že v SPC nepůsobí sociální pracovnice registrující objednávky, žádáme Vás o to, abyste při telefonických i osobních kontaktech respektovali naše časové možnosti. Pokud se nedovoláte, pracujeme v té chvíli s klienty, prosíme tedy o naše kontaktování později nebo formou SMS či emailu.

 

Omezení činnosti SPC (23.10.2020)

 

     Na základě doporučení MŠMT, na základě rozhodnutí ředitelky a po zvážení aktuální epidemiologické situace nebudou do odvolání probíhat terénní poradenské služby ŠPZ.

     Ambulantní poradenské služby probíhají nadále bez omezení (v prostorách SPC za dodržování všech hygienických pravidel).

 

      Na základě mimořádných opatření s účinností od 10. září 2020 je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šálek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb.

                                                                                   Mgr. Vladana Jančíková

                                                                                     ředitelka školy

 

 

Doporučená hygienická opatření a pravidla provozu

školských poradenských zařízení

 

Vážení klienti,


před návštěvou SPC Velké Meziříčí/Třebíč prosíme o pročtení níže uvedených informací, které vycházejí z doporučených hygienických opatření a pravidel provozu školských poradenských zařízení.

     Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytuje nebo se v posledních 14-ti dnech vyskytla jakákoliv forma či příznaky respiračního onemocnění, kašel či zvýšená teplota, byli jste v kontaktu s rizikovou osobou s onemocněním COVID-19, zůstaňte doma a kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

      Na pracovišti SPC se prosím řiďte pokyny pracovníků SPC a vyvěšenými opatřeními, která se týkají pohybu po budově, odstupech apod. Po příchodu nezapomínejte na dezinfekci rukou. Doporučujeme minimalizovat počet doprovázejících osob, s sebou přinést vlastní psací potřeby (tužka, pero) a pro dítě, žáka hru či hračku (provoz a zejména vybavení čekáren zůstává omezen).


     Dojde-li v přijímaných opatřeních ke změnám, uvedeme informace na našich webových schránkách a budete informování po příchodu do SPC.

 

 

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

 

Za SPC Mgr. Vladana Jančíková, ředitelka školy   

 

 

 

Pracoviště Velké Meziříčí

U Tržiště 2191/3

594 01   Velké Meziříčí

Datová schránka:  p6a4k96

 

Mgr. Vladana Jančíková

773 378 610

skola.brezejc@seznam.cz

spcvm.koordinator@seznam.cz

ředitelka školy a SPC, 

krajský koordinátor logopedické péče, spec.pedagog - logoped

PaedDr. Blanka Klapalová

774 449 319

skola.brezejc@seznam.cz 

zástupkyně ředitelky,

spec. pedagog - psychoped, logoped

Mgr. Marie Vondráčková

773 245 732

spcvm@seznam.cz

vedoucí SPC,

spec.pedagog -psychoped, somatoped

Mgr. Jitka Budínová 777 449 718

spcvm@seznam.cz

psycholog

Mgr. Michaela Navrátilová                

778 761 650

spcvm@seznam.cz

psycholog

Mgr. Jitka Hübnerová

777 449 684

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec.pedagog - logoped

Mgr. Lenka Maňkovská

773 747 045 spcvm.koordinator@seznam.cz

spec.pedagog - logoped, surdoped

Mgr. Radka Matušíková

777 732 045

spcvm.koordinator@seznam.cz

spec.pedagog - logoped, surdoped

 

 

 

Pracovní doba SPC ve Velkém Meziříčí

 

 Po          7:30 - 17:00

 Út          7:30 - 13:00          

 St          7:30 - 15:00

 Čt          7:30 - 16:30           

 Pá          7:30 - 12:30          

- aktualizováno k 1. 9. 2020

 

 

 

 Pracoviště Třebíč

Dr. Holubce 763/1

674 01  Třebíč

 

 Mgr. Kateřina Pešková

  777 449 712

 spctr@seznam.cz      

 spec. pedagog -

 logoped, surdoped

 Mgr. Jitka Budínová  777 449 718

 spctr@seznam.cz

 psycholog
 Mgr. Michaela Navrátilová   778 761 650

  spctr@seznam.cz      

 psycholog 
 Mgr. Klára Dufková                   

  773 236 611

  spctr@seznam.cz      

 spec.pedagog - psychoped 

    

 

 

Pracovní doba SPC v Třebíči:

 

   Po      8:00 - 16:30   

   Út      8:00 - 13:30          výjezdní den 

   St       8:00 - 15:30 

   Čt      8:00 - 14:00          výjezdní den

   Pá      8:00 - 13:00          výjezdní den

- aktualizováno k 1. 9. 2020

 

                                                                   

Služby speciálně pedagogického centra jsou určeny:

 • dětem, žákům  a studentům 

               - s tělesným postižením

               - s mentálním postižením

               - se souběžným postižením více vadami

               - s narušenou komunikační schopností, s vadami řeči

               - se sluchovým postižením

               - s poruchami autistického spektra

 • rodičům a zákonným zástupcům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím a široké veřejnosti

 

 Činnosti speciálně pedagogického centra:

 • Depistáž osob se zdravotním postižením
 • Psychologická, speciálně pedagogická a logopedická diagnostika
 • Individuální psychologická, speciálně pedagogická a logopedická péče
 • Posouzení školní zralosti
 • Individuální konzultace
 • Poradenství v oblasti komunikace a řeči
 • Supervize a metodické vedení logopedických asistentů
 • Poradenství v otázkách volby povolání a profesní orientace
 • Stimulace všestranného rozvoje dětí a žáků
 • Cvičení pro rozvoj motoriky, grafomotoriky, nácvik dovedností v oblasti sebeobsluhy a sociálního začlenění
 • Stimulační program Portage
 • Nastavování podpůrných opatření u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy
 • Spolupráce a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • Intervence v psychorelaxační místnosti snoezelen, využívání prvků bazální stimulace
 • Teoretické a praktické uvedení do technik „Masáží dětí Jany Hašplové"
 • Zprostředkování spolupráci s dalšími odborníky a nadacemi
 • Doporučení/zapůjčování metodických materiálů, odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Přednášková a vzdělávací činnost

 

     Od roku 2010 bylo naše SPC pověřeno krajem Vysočina a MŠMT koordinací logopedické péče ve školství pro kraj Vysočina.

    SPC je zapojeno do "rozvojového programu MŠMT Navýšení kapacit  ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 (Č.j. MSMT-39508/2018)."

 

Služby SPC jsou poskytovány bezplatně

 • na pracovišti SPC
 • formou výjezdů do rodin, škol a jiných zařízení

 

Personální obsazení

 • psycholog
 • speciální pedagog - somatoped, psychoped
 • speciální pedagog - logoped, surdoped
 • administrativní pracovnice

 

Informační leták ke stažení zde ... 

Seznam odborné literatury ke stažení

O škole | Aktuality | Akce a projekty | Dokumenty | Metody | Fotogalerie | Kontakt | Odkazy
© 2007 www.skoly-brezejc.cz | created by Autograph, Admin-NG
skola.brezejc@seznam.cz566 521 516