Mgr. Vladana Dvořáková

Mgr. Vladana Dvořáková

ředitelka školy a SPC, krajský koordinátor logopedické péče, spec.pedagog - logoped