Mgr. Vladana Jančíková

Pozice: ředitelka školy a SPC, krajský koordinátor logopedické péče, spec.pedagog - logoped
Email: skola.brezejc@seznam.cz
Telefon: 773 378 610

spcvm.koordinator@seznam.cz