Mgr. Vladana Jančíková

Mgr. Vladana Jančíková

ředitelka školy a SPC, krajský koordinátor logopedické péče, spec.pedagog - logoped