Mgr. Darja Němcová

speciální pedagog - psychoped


Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů biologie – zeměpis.

Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno – rozšiřující studium v oboru speciální pedagogika – psychopedie, specifické vývojové poruchy učení a integrativní speciální pedagogika.


Další výcviky a kurzy: 

Vzdělávání pro výchovné poradce 

Učíme venku na 1. stupni 

Učíme venku na 2. stupni 

Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a II. 

Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky s SVP 

Rétorika v praxi – umět mluvit a jednat s lidmi 

Vzdělávání pedagogických sborů ZŠ zaměření na inkluzi 

Výcvik sociálních dovedností 

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I. 

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí II. 

Společné učení Metodou Feuersteina – zprostředkované učení 

Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi


Pracovní zkušenosti: 

pedagog 1. stupeň ZŠ, pedagog 2. stupeň ZŠ 

lektor jazyková škola 

učitel hudby – klavír, flétny ZUŠ